Nemigo simptomai yra susiję su aukštesniu vyrų mirtingumu

sleepJournal of Sleep Research (ISI WOS citavimo indeksas 3.35) žurnale paskelbtas LBPD narės Aurelijos Podlipskytės ir kolegų straipsnis analizuojantis nemigos simptomus ir mirtingumą Suomijos, Norvegijos ir Lietuvos kohortose.

Straipsnio autoriai analizavo ryšį tarp nemigos simptomų ir mirtingumo Suomijos, Norvegijos ir Lietuvos kohortose. Lietuvos kontingentą sudarė 2003 metais ištirti 1602 Palangos miesto gyventojai, kurių amžius svyravo nuo 35 iki 74 metų. Buvo nagrinėti šie nemigos simptomai: sunkus ir ilgas užmigimas, prabudimai naktį ir ankstyvas prabudimas. Statistiškai reikšmingas ryšys tarp sunkumo užmigti ir mirtingumo stebėtas Norvegijos ir Suomijos vyrų kohortose, Lietuvos vyrų kohortoje šis ryšis nebuvo statistiškai patikimas. Moterims šis ryšys nebuvo statistiškai patikimas visose šalyse.

Prieiga prie straipsnio