Beta-blokatorių vartojimas yra susijęs su blogesnėmis kognityvinėmis funkcijomis tarp išemine širdies liga sergančių pacientų.

neuropsychiatry journalŽurnale The Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences (ISI WOS citavimo indeksas 2.82) publikuotas LBPD narių Juliaus Burkausko, Adomo Bunevičiaus, Juliaus Neverausko ir Narsetos Mickuvienės straipsnis rodantis kad beta-blokatorių vartojimas yra susijęs su blogesnėmis kognityvinėmis funkcijomis po miokardo infarkto. Tyrimo vadovas a.a. Robertas Bunevičius.

Šiame skersinio pjūvio tyrime nustatyta, kad selektyvių beta-adrenoblokatorių vartojimas leidžia santykinai nuspėti sergančiųjų išemine širdies liga pacientų, dalyvaujančių kardiologinės reabilitacijos programoje, atsitiktinį išmokimą. Beta-blokatoriai yra dažniausiai skiriami vaistai išemine širdies liga pacientų gydymui. Atlikti tyrimai vis dar pateikia prieštaringus duomenis apie galimą selektyvių beta-adrenoblokatorių vartojimo riziką demencijos vystymuisi, tačiau specifinės kognityvinės funkcijos, kurios gali sutrikti dėl šių vaistų vartojimo sergant išemine širdies liga dar nebuvo išsamiai nagrinėtos. Dėl šios priežasties, tyrimo tikslas – įvertinti sergančiųjų išemine širdies liga kognityvinių funkcijų ir beta-adrenoblokatorių vartojimo sąsajas kardiologinės reabilitacijos programos metu. Straipsnyje aprašomi 3 metus trukusio tyrimo rezultatai, analizuojant 722 išemine širdies liga sergančių pacientų duomenis. Autoriai pastebėjo, kad nepaisant pacientų amžiaus, lyties, išsilavinimo, ligos sunkumo, vertinto pagal NYHA funkcinę klasę, kairiojo skilvelio išstūmio frakciją ir arterinės hipertenzijos parametrus, selektyvių beta-adrenoblokatorių vartojimas didina tikimybę prastesniam atsitiktiniam išmokimui, įvertintam Skaičių simbolių testu. Autoriai neaptiko kitų reikšmingų sąsajų su kognityvinėmis funkcijomis ir selektyvių beta-adrenoblokatorių vartojimu.

Tyrimo rezultatai rodo, kad kardiologinės reabilitacijos metu vertinant kognityvines pacientų funkcijas yra būtina atsižvelgti į pacientų vartojamus vaistus. Reikalingi išsamesni tyrimai, padėsiantys išsiaiškinti kaip specifinių kognityvinių funkcijų pablogėjimas dėl vaistų vartojimo gali būti susijęs su demencijos vystymosi rizika ilgalaikėje perspektyvoje.

Prieiga prie straipsnio