Bloga gyvenimo kokybė yra susijusi su didesne gavos smegenų navikais sergančių pacientų suicidinių minčių rizika

SCCŽurnale Supportive Care in Cancer (ISI WOS citavimo indeksas 2.364) 2016 m. vasario mėn. buvo paskelbtas straipsnis, rodantis, kad blogai vertinama subjektyvi psichikos sveikata yra reikšmingai susijusi su padidėjusia minčių apie savižudybę rizika sergant galvos smegenų navikais. Straipsnio autoriai dr. Aistė Pranckevičienė (Neuromokslų institutas, LSMU), Šarūnas Tamašauskas (Neurochirurgijos klinika, LSMUL Kaunos klinikos), prof. Vytenis Pranas Deltuva (Neuromokslų institutas, LSMU, Neurochirurgijos klinika, LSMUL Kauno klinikos), prof. Arimantas Tamašauskas (Neuromokslų institutas, LSMU, Neurochirurgijos klinika, LSMUL Kauno klinikos) ir prof. Robertas Bunevičius. Tyrimo vadovas dr. Adomas Bunevičius (Neuromokslų institutas, LSMU, Neurochirurgijos klinika, LSMUL Kauno klinikos).

Yra žinoma, kad vėžiu sergantiems pacientams yra būdinga didesnė savižudybės rizika. Ypač didelė savižudybės rizika yra nustatoma galvos ir kaklo navikais sergantiems pacientams. Dar dažniau vėžiu sergantys pacientai išsako įvairaus intensyvumo suicidines mintis. Laiku pastebėti vėžiu sergančių pacientų suicidines mintis ir ketinimus būtina, nes tyrimai rodo, kad mintys apie savižudybę yra ne tik susijusios su dažnesniais bandymais žudytis, bet prognozuoja ir bendrą didesnį pacientų mirtingumą.

Atliktame tyrime buvo siekiama įvertinti minčių apie savižudybę paplitimą galvos smegenų navikais sergančiųjų pacientų imtyje laukiant operacinio gydymo, o taip pat atskleisti veiksnius, kurie yra susiję su mintimis ir ketinimais žudytis.

Tyrime apklausti 211 pacientų, stacionarizuotų į LSMU Neurochirurgijos klinikos Galvos smegenų chirurgijos skyrių galvos smegenų naviko operacijai. Suicidinės mintys ir ketinimai nustatyti taikant Beck depresijos klausimyno-II devintą klausimą, kuriame teiraujamasi apie suicidinių minčių buvimą ir intensyvumą. Tyrime taip pat vertintas tiriamųjų depresiškumas ir nerimas (HADS), su sveikata susijusi gyvenimo kokybė (SF-36), funkcinė būklė (Barthelio indeksas), rinkti duomenys apie psichikos ligas ir  jų gydymą praeityje.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad suicidines mintis ir ketinimus išsako 6% pacientų. Suicidinių minčių dažniausiai turėjo pacientai, kuriems buvo diagnozuotos meningiomos (50%). Suicidinės mintys taip pat buvo būdingesnės pacientams, kurie nurodė praeityje buvo turėję diagnozuotų psichikos sutrikimų, patiriantiems stipresnį priešoperacinį nerimą bei blogiau vertinantiems savo su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Daugialypė regresinė analizė atskleidė, kad psichikos sveikatos domenas iš SF-36 gyvenimo kokybės klausimyno yra stipriausias veiksnys, prognozuojantis galvos smegenų navikais sergančių pacientų suicidines mintis priešoperaciniu laikotarpiu, nepriklausomai nuo klinikinių, socialinių, demografinių ir kitų į pacientą orientuotų veiksnių, vertintų šiame tyrime.

Gautas rezultatas rodo, jog subjektyvus paties paciento savo sveikatos, ypač psichologinės vertinimas yra geras galvos smegenų navikais sergančiųjų suicidinių minčių prognostinis veiksnys priešoperaciniu laikotarpiu. Gyvenimo kokybės rodikliai buvo informatyvesni nei tradiciniai depresijos rodikliai, kas rodo, jog gyvenimo kokybės matų naudojimas klinikinėje praktikoje yra svarbus ir informatyvus.

Visą straipsnį galite skaityti čia.