Naujausias žurnalo numeris

virselis-2016-18-2Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija
T. 18, Nr. 2, 2016 Gruodis
ISSN 1648-293X

Vedamasis

Adomas BUNEVICIUS [EN] Ι p. 62 Ι pdf_icon Editorial

Originalūs moksliniai straipsniai

Algirdas MUSNECKIS, Viktorija TALANDYTE, Ina RYBAKOVA [EN] Ι p. 63 – 68 Ι pdf_icon Associations of Sexual Function and Personality Traits among Medical Students of Lithuanian University of Health Sciences.

Angelina SPIETINYTE, Kastytis SMIGELSKAS, Virginija ADOMAITIENE, Vesta STEIBLIENE [EN] Ι p. 69 – 75 Ι pdf_icon Studying habits, subjectively rated sleep quality and academic achievements among medical students.

Julija GECAITE, Gina LEVICKIENE, Narseta MICKUVIENE EN] Ι p. 76 – 80 Ι pdf_iconAttitudes toward Professional Psychological Help-Seeking, perceived Emotional Intelligence, and prior Help-Seeking Experience among Students in Lithuania.

Apžvalginis straipsnis

Vilma LIAUGAUDAITE [EN] Ι p. 81 – 85 Ι pdf_icon  Association between suicide rates and lithium levels in drinking water: A literature review.

WFSBP gairės

Leo SHER, Timothy RICE ir Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) darbo grupės sutarimo dokumentas (išvados): vyrų, turinčių psichikos sutrikimų, žmogžudiško elgesio prevencijos būdai [LT] Ι p. 86 – 99 Ι pdf_icon Žmogžudiško elgesio prevencija tarp vyrų, turinčių psichikos sutrikimų.

Konferencijų pristatymai

Aiste PRANCKEVICIENE, Margarita SLABADIENE [LT] Ι p. 100 - 101 Ι pdf_icon  Konferencijos „Seksualinis priekabiavimas: problemos ir jų sprendimai“ apžvalga.