T. 15, Nr. 1, 2013 m. balandis

Redakcijos skiltis

Aurelijus VERYGA [LT] Ι p. 2
Priklausomybių gydymo iššūkiai

Straipsniai

Amy L. AI, La Tonya NOËL [EN] Ι p. 3-8
Postoperative Biomarkers and Psychiatric Symptoms One-month following Open-heart Surgery

Agnė GRUŠAUSKAITĖ [LT] Ι p. 9-13
Ilgai kalinčių nuteistųjų trauminio patyrimo ir suicidinio elgesio sąsajos

Gydymo rekomendacijos

Michael SOYKA, Henry R. KRANZLER, Mats BERGLUND, David GORELICK, Victor HESSELBROCK, Bankole A. JOHNSON, Hans-Jürgen MÖLLER ir Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, gydymo rekomendacijų darbo grupė [LT] Ι p. 14-26
Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei su jomis susijusių sutrikimų biologinio gydymo rekomendacijos. I dalis. Alkoholizmas

Instrumentuotė

Laurina ŠLIOŽIENĖ ir Alicja JUŠKIENĖ [LT] Ι p. 27-29
Klinikinių tyrimų instituto alkoholinės abstinencijos vertinimo peržiūrėta skalė (angl. Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol Revised scale, CIWA-Ar)

Tezės

LSMU Elgesio medicinos instituto XII-osios metinės tarptautinės konferencijos tezės [LT] Ι p. 30-40