Vol. 15, No. 1, April 2013

Editorial

Aurelijus VERYGA [LT] Ι p. 2
Priklausomybių gydymo iššūkiai

Articles

Amy L. AI, La Tonya NOËL [EN] Ι p. 3-8
Postoperative Biomarkers and Psychiatric Symptoms One-month following Open-heart Surgery

Agnė GRUŠAUSKAITĖ [LT] Ι p. 9-13
The interface of traumatic experience and suicidal behavior in the group of inmates sentenced long term incarceration

Guidelines

Michael SOYKA, Henry R. KRANZLER, Mats BERGLUND, David GORELICK, Victor HESSELBROCK, Bankole A. JOHNSON, Hans-Jürgen MÖLLER ir Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, gydymo rekomendacijų darbo grupė [LT] Ι p. 14-26
Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei su jomis susijusių sutrikimų biologinio gydymo rekomendacijos. I dalis. Alkoholizmas

Assessment scales

Laurina ŠLIOŽIENĖ ir Alicja JUŠKIENĖ [LT] Ι p. 27-29
Klinikinių tyrimų instituto alkoholinės abstinencijos vertinimo peržiūrėta skalė (angl. Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol Revised scale, CIWA-Ar)

Theses

LSMU Elgesio medicinos instituto XII-osios metinės tarptautinės konferencijos tezės [LT] Ι p. 30-40