Žurnalas

Žurnalas Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija yra oficialus Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos (LBPD) recenzuojamas atviros prieigos leidinys, remiamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto.

Žurnale spausdinami anglų ir lietuvių kalbomis parengti originalūs moksliniai straipsniai, apžvalgos, klinikiniai atvejai, gydymo rekomendacijos ir praktiniai straipsniai apie naujausius pasiekimus ir atradimus psichikos ir elgesio bei psichosomatinių ligų etiologijoje, patologijoje, genetikoje, klinikoje, diagnostikoje, gydyme, prevencijoje ir psichofarmakologijoje. Taip pat priimami moksliniai darbai analizuojantys į pacientą orientuotas išeitis, tokias kaip psichikos simptomai ir gyvenimo kokybė tarp somatinėmis ligomis sergančių pacientų bei tarp-disciplininiai moksliniai darbai apimantys elgesio mediciną, psichologiją, psichiatriją, neurologiją, neurochirurgiją, endokrinologiją ir imunologiją. Visi žurnalo straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių ir tam tikrų medicinos sričių ekspertų.

LBPD ir žurnalas bendradarbiauja su Pasauline Biologinės psichiatrijos draugijų federacija (WFSBP), Tarptautine Neuropscihiatrijos asociacija (INA) ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis profesinėmis draugijomis bei su nacionalinėmis ir tarptautinėmis mokslinėmis organizacijomis.


Vyriausiasis redaktorius: dr. Adomas Bunevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas, Lietuva
Leidėjai: Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas
Įkūrimo metai: 1999
Periodiškumas: 2 žurnalo numeriai per metus
ISSN: 1648-293X (spausdinta versija), 1822-3702 (elektroninė versija)
Indeksavimas tarptautinėse duomenų bazėse: Index Copernicus (2012 metų citavimo indeksas 3.49) ir Google Scholar

Šis žurnalas yra atviros prieigos leidinys, kurį galima laisvai įsigyti internetu be prenumeratos.