Vol. 14, No. 2, December 2012

Editorial

Emilis SUBATA [LT] Ι p. 78
pdf_icon Priklausomybių gydymo rekomendacijos ir stereotipų laužymas

Articles

Amy L. AI, Daniel HALL ir Steven F. BOLLING [EN] Ι 79-82
pdf_icon Interleukin-6 and Hospital Length of Stay after Open-heart Surgery

Julius BURKAUSKAS, Gintarė KAZLAUSKĖ, Adomas BUNEVIČIUS, Inesa BUNEVIČIENĖ, Laima SAPEŽINSKIENĖ, Alicja JUŠKIENĖ, Audrius ALONDERIS, Julija BROŽAITIENĖ, Elena BOVINA ir Robertas BUNEVIČIUS [LT] Ι 83-89
pdf_icon Cardiovascular system responses to Trier Social Stress Test in volunteer subjects

Guidelines

Michael SOYKA, Henry R. KRANZLER, Wim van den BRINK, John KRYSTAL, Hans-Jürgen MÖLLER, Siegfried KASPER ir Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, gydymo rekomendacijų darbo grupė [LT] Ι 90-110
pdf_icon Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei su jomis susijusių sutrikimų biologinio gydymo rekomendacijos. II dalis. Priklausomybės nuo opioidų 

Assessment scales

Laurina ŠLIOŽIENĖ ir Alicja Juškienė [LT] Ι 111-112
pdf_icon Klinikinė opioidų abstinencijos įvertinimo skalė

Dissertations

Vesta STEIBLIENĖ [LT] Ι 113
pdf_icon Skydliaukės ašies funkcija ūminės psichozės epizodo metu

Giedrė JONUŠIENĖ [LT] Ι 114
pdf_icon Moterų lytinės funkcijos pomenopauzės laikotarpiu sąsajos su nerimo ir depresijos simptomais bei lytiniais hormonais

Adomas BUNEVIČIUS [LT] Ι 115
pdf_icon Mental distress and patient centered outcomes in patients with coronary diseases