Mokymai

Šiuo metu draugija kartu su LSMU Elgesio medicinos institutu organizuoja ĮVADINĮ PSICHOTERAPIJOS KURSĄ, paremtą kognityvine ir elgesio psichoterapija, skirtą visų specialybių gydytojams ir psichologams.

Baigusiems mokymus gydytojams išduodamas LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimas, leidžiantis užsiimti siaura medicinos praktika – psichoterapija Lietuvos Respublikoje (SAM įsakymas Nr. V-680 (2004 09 29)). Mokymai vyksta remiantis LSMU patvirtina programa (kodas KMU 668). Psichologų psichoterapinė praktika kol kas nereglamentuota, tačiau baigusieji šias studijas gauna maksimalų šiuo metu esančio universitetinio specialiųjų profesinių studijų podiplominio mokymo kursą psichoterapijos srityje ir LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimą.

Kurso trukmė – 3 metai, 120 kreditų po 40 val. arba 180 ECTS kreditų -  viso  4800 val. Programos koordinatorius med .dr. J. Neverauskas.


Išsamesnė informacija apie mokymus teikiama:
Elektroniniu paštu: reda.repeckaite@neuromedicina.lt
Telefonu: +370 610 31301
Nurodytu el. paštu taip pat kviečiame kreiptis visus, norinčius nuolat gauti informaciją apie KET mokymus bei periodinį naujienlaiškį su medžiagomis apie KET ir jos pritaikymo galimybes.