Autoriaus archyvas: Inesa Birbilaite

Dear colleagues,

I am delighted to introduce to you our latest issue of 2019 featuring original research reports, review article on various topics of behavioral medicine and related disciplines.

Editorial teamŽurnalo Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija redakcija skuba su visais skaitytojais pasidalinti naujausiu žurnalo numeriu. Dėkojame, kad mus skaitote, kad mums rašote ir kad esate kartu.

Prieiga prie naujo žurnalo numerio: Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija T. 21, Nr. 2, 2019 gruodis.

Žurnalo redakcinė kolegija

LBPD_logo

2018 m. birželio mėn. 26 d. vykusiame Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos (LBPD) suvažiavime išrinkta nauja LBPD valdyba.

LBPD prezidente išrinkta gydytoja- psichiatrė dr. Vesta Steiblienė, Lietuvos Sveikatos mokslų Universiteto (LSMU) Neuromokslų instituto (NI) direktoriaus pavaduotoja klinikai, LSMU Psichiatrijos klinikos docentė.

Valdybos nariais išrinkti:

Viceprezidentas – gydytojas psichiatras Edgaras Diržius, LSMU Psichiatrijos klinikos asistentas

Sekretorius – gydytojas neurochirurgas dr. Adomas Bunevičius, LSMU NI Elgesio medicinos laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, žurnalo „Biologinė psichiatrija ir psichodarmakologija“ vyriausias redaktorius

Iždininkas- gydytoja psichiatrė Ramunė Mazaliauskienė, LSMU Psichiatrijos klinikos asistentė, UAB „Neuromeda“ direktorė

Valdybos narys- gydytojas psichiatras dr. Arūnas Germanavičius, Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto profesorius, Respublikinės Vilniaus Psichiatrijos ligoninės direktorius.

Net_and_MeAs an addendum to the 1st COST action CA16207 meeting Dr. Julius Burkauskas has been elected, through chairman's action, to the position of  Science Communications Officer. He will be responsible for working alongside Dr. Prof. Naomi Fineberg (Grant Holder Manager/Administrator) on streamlining communication within the network and to develop efficient communications with the outside world.

Net_and_Me2017 m. lapkričio 2 d. nutarimu dr. Julius Burkauskas buvo paskirtas COST veiklos CA16207 „Europos probleminio interneto naudojimo tinklas” mokslinės sklaidos vadovu. Dirbdamas kartus su dr. prof. Naomi Fineberg (projekto vadove) jis bus atsakingas už projekto informacijos viešinimą Europoje.

...skaityti toliau

logo_costProblematic use of the internet (PUI) and its impact on the health and wellbeing of European citizens represents an emerging challenge for mental health research. A Cost Action “European Network for Problematic Usage of the Internet” was established on 2017 October 23 to bring together a multidisciplinary and geographically diverse group of experts and opinion leaders under one European-led Network, to leverage the existing funded research into a more coherent programme to advance the understanding of PUI from a bio-psycho-social perspective, clarify the brain-based undergirding’s and develop effective interventions.

logo_costProbleminis interneto naudojimas (PIN) yra sparčiai plintanti psichikos sveikatos problema visame pasaulyje, kurios pasekmės yra fizinės ligos, psichologinis stresas, šeimos bei socialinės problemos. Tyrimų duomenimis priklausomybės nuo interneto paplitimas siekia nuo 26,8 iki 49,7 proc. skirtingose populiacijose. Siekiant spręsti šias ir kitas su probleminiu interneto naudojimu susijusias problemas, Europos mokslininkai vienijasi į bendradarbiavimo tinklą, finansuojamą COST programos lėšomis .

...skaityti toliau

We are happy to share two new research reports accepted for publication in the upcoming issue of Biological Psychiatry and Psychopharmacology.

Egle BAGDONAITE, Vesta STEIBLIENE. Evaluation of medical workers according to the risk factors for developing cognitive impairment

Giedre ZALYTE, Julius NEVERAUSKAS, William GOODALL. Does the Exposure Method Used in Cognitive Behavioural Therapy for Panic Disorder with Agoraphobia Affect Treatment Outcome? Žurnalo Biologinė Psichiatrija ir Psichofarmakologija redakcijos komanda nori pakviesti skaitytojus susipažinti su dviem naujais straipsniais priimtais spaudai ateinančiame Žurnalo numeryje.

Egle BAGDONAITE, Vesta STEIBLIENE. Medicinos darbuotojų vertinimas pagal rizikos veiksnius kognityvinių funkcijų sutrikimui išsivystyti

Giedre ZALYTE, Julius NEVERAUSKAS, William GOODALL. Ar ekspozicijos metodika, naudojama taikant kognityvinę ir elgesio terapiją panikos sutrikimo su agorafobija gydymui, turi įtakos terapijos efektyvumui?

We are happy to share two new research reports accepted for publication in the upcoming issue of Biological Psychiatry and Psychopharmacology.

Ruta Muranovaite, Julius Burkauskas, Wayne D. Norman. Effects of Low-Dose Mindfulness-Based Practice on Patients with Somatoform Autonomic Dysfunction of Cardiovascular System.

Laura Digryte, Irina Baniene. Depression, anxiety and stress coping in parents of children with the oncological disease.Žurnalo Biologinė Psichiatrija ir Psichofarmakologija redakcijos komanda nori pakviesti skaitytojus susipažinti su dviem naujais straipsniais priimtais spaudai ateinančiame Žurnalo numeryje.

Ruta Muranovaite, Julius Burkauskas, Wayne D. Norman. Mažo intensyvumo įsisąmoninimu grįstų praktikų efektyvumas pacientams sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos somatoformine autonomine disfunkcija.

Laura Digryte, Irina Baniene. Tėvų, slaugančių onkologine liga sergančius vaikus, depresiškumas, nerimas ir streso įveika.

SmigelskasWe are very happy to introduce dr. Kastytis Šmigelskas as Editorial Board member of the Biological Psychiatry and Psychopharmacology.

Kastytis Šmigelskas is associate professor at Department of Health Psychology and senior researcher at Health Research Institute, Lithuanian University of Health Sciences. He graduated in Masters of Public Health and later studied and defended PhD thesis at University of Eastern Finland. The main areas of his research include psychosocial determinants of health (mostly but not exclusively – personality and health) as well as determinants of child health. His areas of expertise also include the research methodology and biostatistics.SmigelskasDžiaugiames galėdami pristayti naują žurnalo Biologinė Psichiatrija ir Psichofarmakologija redakcinės kolegijos narį doc. dr. Kastytį Šmigelską.

Kastytis Šmigelskas dirba docentu LSMU sveikatos psichologijos ir vyresniuoju mokslo darbuotoju Sveikatos tyrimų institute. Jis baigė visuomenės sveikatos magistro studijas ir apsigynė daktaro disertaciją Rytų Suomijos universitete. Pagrindinės jo mokslinių tyrimų sritys apima psichologinius-socialinius sveikatos veiksnius (ypač – asmenybės veiksnius), taip pat vaiko sveikatos veiksnius. Taip pat dirba ekspertu metodologijos ir statistikos srityse.

BMC Neurology logoRare, prion caused, Creutzfeldt-Jakob disease was diagnosed for the first time in a live person in Lithuania. Disease manifestation created a conundrum for specialists in Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics. Clinicians from five departments - neurology, psychiatry, radiology, pathology and neurosurgery have been working in close cooperation.

BMC Neurology logoLietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose pirmą kartą Lietuvoje dar gyvam pacientui diagnozuota reta prionų sukeliama Creutzfeldto-Jakobo liga. Šios ligos diagnostika buvo komandinio darbo rezultatas, bendradarbiaujant neurologams, psichiatrams, radiologams, patologams ir neurochirurams.

...skaityti toliau

virselis-2016-18-2Dear colleagues,

I hope that you will enjoy reading the latest 2016 issue of the Biological Psychiatry and Psychopharmacology.

In this Journal issue Musneckis and colleagues present results of a study that evaluated the association of sexual function with personality traits in medical students. Sexual functioning was not associated with big-five personality traits, but the study revealed other important predictors of sexual health among future medical doctors.

virselis-2016-18-2Naujųjų metų proga, žurnalo Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija redakcija skuba su visais skaitytojais pasidalinti naujausiu žurnalo numeriu. Dėkojame, kad mus skaitote, kad mums rašote ir kad esate kartu. Kūrybingų, prasmingų ir džiugių Naujųjų Metų!

Prieiga prie naujo žurnalo numerio: Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija T. 18, Nr. 2, 2016 gruodis. ...skaityti toliau

logoThe Journal “BMC Psychiatry” (IF 2,576) has recently published a study presented by research group from Behavioral Medicine Institute, LUHS Violeta Zaliunaite, Vesta Steibliene, Aurelija Podlipskyte and Robertas Bunevicius in cooperation with members of Freelance Bornavirus Workgroup from Germany Liv Bode and Hanns Ludwig “Primary psychosis and Borna disease virus infection in Lithuania: a case control study”. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1087-z

logoLSMU Elgesio medicinos instituto mokslininkų grupė Violeta Žaliūnaitė, Vesta Steiblienė, Aurelija Podlipskytė, Robertas Bunevičius kartu su kolegomis iš Vokietijos Nepriklausomos Borna viruso tyrimo grupės Liv Bode ir Hanns Ludwig 2016 lapkričio mėn. žurnale BMC Psychiatry (cituojamumo rodiklis (IF) 2,576) paskelbė mokslinio tyrimo rezultatus rodančius reikšmingai didesnį lėtinės BLV infekcijos dažnį tarp pacientų, sergančių  psichoziniais sutrikimais. Šie duomenys rodo, kad BLV infekcija gali būti svarbi pacientams sergantiems psichikos sutrikimais.

...skaityti toliau