Adomas BUNEVIČIUS

RTEmagicC_Bunevicius_01Dr. Adomas Bunevičius
Neuromokslų instituto mokslo darbuotojas
Neurochirurgijos klinikos gydytojas-rezidentas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Adresas: Eivenių g. 4, LT-50009 Kaunas
El. paštas: a.bunevičius@yahoo.com
 Ι publikacijos pubmed_very_small Ι

Dr. Adomas Bunevičius šiuo metu yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neurochirurgijos klinikos gydytojas-rezidentas, Neuromokslų instituto mokslo darbuotojas ir mokslininkas Europos Komisijos finansuojamame laisvos mokslo prieigos projekte OpenScienceLink.

Adomas 2008 metais baigė medicinos studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 2012 metais Tilburgo universitete (Nyderlanduose) apgynė daktaro disertaciją tema “Protinis distresas ir į pacientą orientuotos išeitys tarp išemine širdies liga sergančių pacientų” (moksliniai vadovai prof. Victor J. M. Pop ir prof. Johan Denollet) ir įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį. 2010-2013 metais Adomas taip pat atliko mokslines stažuotes Jungtinėse Amerikos valstijose, Šiaurės Karolinos universiteto Psichiatrijos departamente (stažuotės vadovai prof. Susan S. Girdler ir prof. David R. Rubinow), Šiaurės Karolinos universiteto Neurologijos skyriuje ir Biomedicininių radiologinių tyrimų centre (stažuotės vadovai prof. William J. Powers ir prof. Weili Lin).

Adomas nuo 2014 metų yra išrinktas žurnalo Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija vyr. redaktoriumi. Taip pat yra šių žurnalų redakcinių kolegijų narys: Journal of Neurology and Neuroscience, World Journal of Methodology ir Chronicles of Surgery.

Nuo 2014 metų Adomas yra Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos valdybos narys, taip pat dalyvauja ir kitų organizacijų veikloje: nuo 2005 m. Pasaulio biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. World Federation of Biological Psychiatry) narys ir Amerikos psichosomatikos draugijos (angl. American Psychosomatic Society) narys. Nuo 2011 metų tarptautinis narys (angl. vista member) Neurologinės chirurgijos kongrese ir tarptautinis kandidatas (angl. candidate member) į Amerikos neurochirurgų asociacijos (angl. American Association Neurological Surgeons) narius. Nuo 2012 metų taip pat Europos endokrinologų draugijos (angl. Europen Society of Endocrinology) narys, o nuo 2013 metų – Šiaurės Amerikos stuburo chirurgijos draugijos (angl. North American Spine Society) narys.