First Management Committee Meeting of COST Action CA16207 “European Network for Problematic Usage of the Internet” Pirmasis COST veiklos CA16207 „Europos probleminio interneto naudojimo tinklas” valdybos komiteto susirinkimas.

logo_costProblematic use of the internet (PUI) and its impact on the health and wellbeing of European citizens represents an emerging challenge for mental health research. A Cost Action “European Network for Problematic Usage of the Internet” was established on 2017 October 23 to bring together a multidisciplinary and geographically diverse group of experts and opinion leaders under one European-led Network, to leverage the existing funded research into a more coherent programme to advance the understanding of PUI from a bio-psycho-social perspective, clarify the brain-based undergirding’s and develop effective interventions.

logo_costProbleminis interneto naudojimas (PIN) yra sparčiai plintanti psichikos sveikatos problema visame pasaulyje, kurios pasekmės yra fizinės ligos, psichologinis stresas, šeimos bei socialinės problemos. Tyrimų duomenimis priklausomybės nuo interneto paplitimas siekia nuo 26,8 iki 49,7 proc. skirtingose populiacijose. Siekiant spręsti šias ir kitas su probleminiu interneto naudojimu susijusias problemas, Europos mokslininkai vienijasi į bendradarbiavimo tinklą, finansuojamą COST programos lėšomis .


Dr. Adomas Bunevičius was an ambassador of Lithuania in the first management committee meeting of this particular COST Action. European collaboration in PIN research will allow Lithuanian neuroscientists to train in specialized areas such as cutting edge neurocognitive testing with regards to investigating cognitive markers of PUI, which was never a practice in Lithuania. Also it will provide opportunities to work on critical national problems, such as growing scale of PUI associated with various mental health problems such as mood instability and suicidal ideation. International research collaboration with European experts in the field presents Lithuanian researchers with opportunities to share experiences, data and methods that can provide the basis for new and important perspectives on existing mental health research practices.


„Europos probleminio interneto naudojimo tinklo“ veiklos pradžia laikoma 2017 spalio 23 d. Pabaiga numatyta 2021 m. spalio 22 d. Bendrai COST CA16207 veikloje šiuo metu dalyvauja 22 šalys, iš kurių 17 dalyvavo pirmajame valdybos komiteto susirinkime, vykusiame Briuselyje 2017 m. spalio 23 d.
Šios COST veiklos tikslas yra sutelkti tarpdisciplininę mokslininkų ir klinikinių ekspertų grupę iš skirtingų šalių. Puoselėjant bendradarbiavimą, siekti geriau suprasti PIN ir gydyti psichinės sveikatos sutrikimus, susijusius su PIN. Ši COST veikla apjungs mokslininkus ekspertus ir nacionalines bei tarptautines mokslines iniciatyvas į vieningą Europos Tinklą, siekiantį susisteminti esamus ir finansuojamus mokslinius tyrimus į nuoseklią programą. Europos PIN (EU-PIN) tyrimų tinklas sutelks įvairių šalių mokslininkus, kurie specializuojasi neuromokslų srityje, įskaitant vaikų psichiatrus, biotechnologijų bei informacinių technologijų pramonės ekspertus, sveikatos ekonomikos specialistus, įstatymų leidėjus, paslaugų planuotojus, pacientus ir jų globėjus.
Veiklos tikslas:
1) dalintis žiniomis, idėjomis ir gerąja patirtimi kuriant mokslo ir technologijų programas;
2) spręsti mokymų trūkumą, remti jaunus mokslininkus, kurti mokslinių tyrimų išteklius ir kritinę masę, siekiant sustiprinti mokslo ir technologijų ryšį;
3) skatinti mokslinių tyrimų plėtrą PIN srityje, šalyse turinčiose mažiau išplėtotą mokslinių tyrimų infrastruktūrą;
4) populiarinti naujus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, kurių dėka būtų galima spręsti iškylančias socialines problemas susijusias su PIN sutrikimais.
Taip ši COST veikla sukurs pažangią neuromokslų srities tyrimų platformą, kuria siekiama užpildyti žinių spragas A) diagnozės, B) epidemiologijos, C) etiologijos ir D) patofiziologijos srityse. Platformos tikslas yra skatinti (I) klinikinių metodų ir gydymo algoritmų optimizavimą, (II) plačiai taikomų ir efektyvių terapinių intervencijų sukūrimą; (III) biologinių žymenų, leidžiančių anksti įvertinti PIN rizikos grupės asmenis dar iki simptomų pasireiškimo, nustatymą.
Tarptautinėje mokslinių tyrimų platformoje sukurtos ankstyvos intervencijos strategijos padės sumažinti brangiai kainuojančių komorbidinių ligų, pvz., nerimo ir depresijos progresavimo, atsiradimo ir pasikartojimo, tikimybę, kas skatins visuomeninę sveikatos bei socialinės politikos pažangą.
Tarptautinės interneto vartotojų statistinių tyrimo agentūros „Internet World Stats“ duomenimis, interneto vartotojų skaičius Lietuvoje 2000 – 2009 m. išaugo daugiau kaip 834 proc. Tyrimai rodo, kad sunkumai, su kuriais susiduriama elektroninėje erdvėje, palieka itin skaudžių pasekmių: išgyvenami sunkūs jausmai (liūdesys, bejėgiškumas, pyktis), mintys apie savižudybę.
Planuojama COST veikla padės Lietuvai paspartinti PIN mokslinių tyrimų plėtotę ir pritaikymo galimybę bendradarbiaujant su kitų šalių mokslo institucijomis, taip veikiant bendradarbiavimą su klinikinių ir mokslinių tyrimų sritimis. Mokslininkų tarpdisciplininis bendradarbiavimas padės sukurti geresnius klinikinių tyrimų protokolus, leidžiančius atlikti pažangiausius tyrimus nacionaliniu mastu vertinant PIN ir jo įtaka žmogaus psichikos sveikatai.
Lietuvai pirmajame COST veiklos susitikime atstovavo dr. Adomas Bunevičius. Susitikimo tikslas – optimizuoti Lietuvos įsitraukimą į COST veiklos darbo grupes. Optimizavimas reikalingas norint maksimaliai pateisinti tiek užsienio partnerių lūkesčius atitinkant bendroje COST veikloje numatytus tikslus, tiek duoti didžiausią naudą Lietuvos mokslo tyrimų šioje srityje plėtotei. Šioje COST veikloje bus numatomas bendradarbiavimas su užsienio mokslininkais, skirtas sustiprinti iniciatyvą Lietuvoje plėtoti mokslinius tyrimus susijusius su PIN.
COST veiklos rėmuose taip pat numatytas bendradarbiavimas ir mokymasis iš žinomiausių savo mokslinės srities specialistų, suteiksiantis galimybes dirbti sprendžiant kritines nacionalines problemas (pavyzdžiui, kuriant intervencijas probleminio interneto naudojimo mažinimui, taip pagerinant gyvenimo kokybę) ir tuo pat metu auginant mokslinius talentus, galinčius atstovauti Lietuvą kritinėse mokslo srityse.