Kvietimai publikuotis

Kviečiame teikti originalias mokslines publikacijas (straipsnius, atvejų tyrimus, literatūros apžvalgas, komentarus ir pan.) pirmajam 2021 metų žurnalo Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija numeriui. Daugiau informacijos apie reikalavimus publikacijoms rasite svetainėje prie informacijos autoriams. Rankraščius prašome siųsti elektroniniu paštu, adresu aurelija.podlipskyte@lsmuni.lt.


Išsamesnę informaciją teikia atsakingoji redaktorė Aurelija PODLIPSKYTĖ
Elektroninis paštas: aurelija.podlipskyte@lsmuni.lt