OpenScienceLink

Informacinėje visuomenėje augant mokslinių duomenų svarbai, o taip pat intensyvėjant technologijomis grįstai komunikacijai, ne tik atsiranda naujos galimybės dalintis moksliniais duomenimis tarp pačių mokslininkų, tačiau išauga poreikis šiuos duomenis pristatyti, pakomentuoti ir argumentuoti kitoms suinteresuotoms auditorijoms, - mokslinių žurnalų leidėjams, mokslinius tyrimus finansuojančioms institucijoms, politikams, verslui, žurnalistams ir, žinoma, plačiąjai visuomenei. OpenScienceLink (OSL) - tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti atviros prieigos prie mokslinių duomenų sistemą (OSL platformą), atliepiančią skirtingų auditorijų poreikius ir diegti naują laisvos prieigos duomenų bazių kultūrą (Biomedical Data Journal) mokslo bendruomenėje.

Unknown-1

Projekto tikslai ir siekiai

Pojektą įgyvendinančios institucijos siekia taikyti holistinį požiūrį į mokslinių duomenų sklaidą jų pritaikymą ar finansavimą, todėl kuriama sistema jos vartotojams pasiūlys daugybę funkcijų, skirtų palaikyti mokslinį bendradarbiavimą; jungtis į bendras diskusijas recenzuojant, komentuojant ar vertinant laisvai prieinamus mokslinius duomenis; ir pan. Tiksliau tariant, projekto rėmuose siekiama pasiūlyti sprendimus keletui esminių problemų, su kuriomis mokslo bendruomenė (o plačiau žiūrint ir visa šiuolaikinė žinių visuomenė) susiduria:

PIRMOJI PROBLEMA - labai ribota prieiga prie jau egzistuojančių mokslinių duomenų bazių: dėl įsivyravusios mokslinio bendradarbiavimo kultūros bei silpnos teisinės bazės reglamentuojančios duomenų bazių dalijimąsi (apimant opius autorystės klausimus) net ir atsiradus techologiniams sprendimams duomenų dalijimosi tradicijos tarp mokslininkų (o taip pat tarp mokslininkų ir kitų suinteresuotų grupių) keičiasi gana vangiai. Kita vertus, pastaruoju metu globaliame diskurse populiarėjantys duomenų žurnalai (angl. data journal) spartina pokyčius šioje srityje. Taigi, vienas iš esminių OSL projekto siekių - sukurti naują duomenų žurnalą skirtą biomedicinos tyrimams - Biomedical Data Journal (BMJ). BMJ - tai atviros prieigos žurnalas, kurio siekis yra palengvinti duomenų bazių pristatymą, panaudojimą, pernaudojimą.

ANTROJI PROBLEMA - mokslinių darbų recenzavimo proceso trūkumai: dideli laiko ištekliai, sudėtinga kompetetingų (ir aktyvių) recenzentų paieška, komplikuotas interesų konflikto klausimas, etc. Projekto rėmuose kuriama OSL platforma siūlo naują semantiškai pagrįstą recenzavimo eigą, kuri demokratizuotų visą recenzavimo procesą nuo pirmojo rankraščio iki paskutiniojo straipsnio varianto. Sistema pati pasiūlytų galimus recenzentus, su jais sukontaktuotų, komunikuotų, užtikrintų anonimiškumą ir pan.

TREČIOJI PROBLEMA - mokslinės informacijos fragmentiškumas: informaciniame triukšme, kuris sukuriamas internetinėje erdvėje yra sudėtinga (ypač pradedančiąjam mokslininkui ar visai ne mokslininkui) suvokti mokslo srities problematikos lauką, atpažinti esminius klausimus, įvardinti pagrindines tyrimų kryptis / tendencijas. Todėl vienas iš OSL virtualiosios platformos tikslų yra automatizuotas ir semantiškai pagrįstas biomedicininių tyrimų tendencijų nustatymas ir jų analizė, siekiant sistemos vartotojui pateikti kuo aiškesnį ir tikslesnį mokslinių tematikų "žemėlapį".

KETVIRTOJI PROBLEMA - dažniausiai mokslininko bendradarbiavimo galimybės (su kitais mokslininkais, mokslininkų grupėmis, finansavimą teikiančiomis organizacijomis, leidėjais ir pan.) yra ganėtinai ribotos. Nors internetas, ir ypatingai socialiniai tinklai, suteikia platesnes galimybes mokslo komunikacijai, tačiau, vėlgi, tai reikalauja nemažų mokslininko laiko išteklių, nes dėl fragmentuotos informacijos ganėtinai sudėtinga atpažinti tuos žmones ir tas institucijas, kurios vartotojui galėtų būti labai naudingos. Taigi, OSL platforma taip pat suteikia platesnes ir patikimesnes mokslinio bendradarbiavimo galimybes ieškant mokslinių partnerių, dalijantis duomenimis, renkantis mokslinį žurnalą publikacijai ar ieškant finansavimo moksliniams projektams.

Galiausiai PENKTOJI PROBLEMA - esamų mokslinių tyrimų vertinimo metrikų ir indikatorių ribotumai, kuriuos projekto rėmuose siekiama pašalinti pasiūlant naują ir platesnį (daugiau indikatorių apimantį) mokslinių tyrimų vertinimą.


Projekto partneriai