Žurnalas

Biological Psychiatry and Psychopharmacology is the official peer-reviewed open-access journal of the Lithuanian Society of Biological Psychiatry published together with the Neuroscience Institute of the Lithuanian University of Health Sciences. The journal publishes original research articles and review papers dealing with etiology, genetics, biology, treatment and prevention of psychiatric and psychosomatic disorders, and behavioral medicine. Reports dealing with patient-oriented outcomes, including psychological distress and health-related quality of life, in somatic patient population and interdisciplinary studies within disciplines of behavioral medicine, psychology, psychiatry, neurology, neurosurgery, endocrinology and immunology will also be considered.

The Lithuanian Society of Biological Psychiatry collaborates with the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, International Neuropsychiatric Association and other national and international professional societies.


Chief Editor: Adomas Bunevicius, M.D., Ph.D., Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania.
Publishers: Lithuanian Society of Biological Psychiatry and Neuroscience Institute of the Lithuanian University of Health Sciences.
Established in 1999.
Publication frequency: 2 per year.
ISSN: 1648-293X (print), 1822-3702 (online).
Indexed and abstracted: Index Copernicus and Google Scholar.

Open access: This journal provides open access publication that is freely available online without subscription.

Žurnalas Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija yra oficialus Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos (LBPD) recenzuojamas atviros prieigos leidinys, remiamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto.

Žurnale spausdinami anglų ir lietuvių kalbomis parengti originalūs moksliniai straipsniai, apžvalgos, klinikiniai atvejai, gydymo rekomendacijos ir praktiniai straipsniai apie naujausius pasiekimus ir atradimus psichikos ir elgesio bei psichosomatinių ligų etiologijoje, patologijoje, genetikoje, klinikoje, diagnostikoje, gydyme, prevencijoje ir psichofarmakologijoje. Taip pat priimami moksliniai darbai analizuojantys į pacientą orientuotas išeitis, tokias kaip psichikos simptomai ir gyvenimo kokybė tarp somatinėmis ligomis sergančių pacientų bei tarp-disciplininiai moksliniai darbai apimantys elgesio mediciną, psichologiją, psichiatriją, neurologiją, neurochirurgiją, endokrinologiją ir imunologiją. Visi žurnalo straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių ir tam tikrų medicinos sričių ekspertų.

LBPD ir žurnalas bendradarbiauja su Pasauline Biologinės psichiatrijos draugijų federacija (WFSBP), Tarptautine Neuropscihiatrijos asociacija (INA) ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis profesinėmis draugijomis bei su nacionalinėmis ir tarptautinėmis mokslinėmis organizacijomis.


Vyriausiasis redaktorius: dr. Adomas Bunevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas, Lietuva
Leidėjai: Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas
Įkūrimo metai: 1999
Periodiškumas: 2 žurnalo numeriai per metus
ISSN: 1648-293X (spausdinta versija), 1822-3702 (elektroninė versija)
Indeksavimas tarptautinėse duomenų bazėse: Index Copernicus (2012 metų citavimo indeksas 3.49) ir Google Scholar

Šis žurnalas yra atviros prieigos leidinys, kurį galima laisvai įsigyti internetu be prenumeratos.