Kviečiame teikto mokslinius straipsnius naujam 2016 metų žurnalo Biologinė Psichiatrija ir Psichofarmakologija numeriui!

LBPD_logoŽurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai bei literatūros apžvalgos analizuojančios naujausius pasiekimus ir atradimus psichikos ir elgesio bei psichosomatinių ligų etiologijoje, patologijoje, genetikoje, klinikoje, diagnostikoje, gydyme, prevencijoje ir psichofarmakologijoje. Taip pat priimami moksliniai darbai analizuojantys į pacientą orientuotas išeitis, tokias kaip psichikos simptomai ir gyvenimo kokybė tarp somatinėmis ligomis sergančių pacientų bei tarp-disciplininiai moksliniai darbai apimantys elgesio mediciną, psichologiją, psichiatriją, neurologiją, neurochirurgiją, endokrinologiją ir imunologiją. Taip kviečiame teikti klinikinių atvejų aprašymus apie įdomius ir naujus pastebėjimus gydant psichinėmis ligomis ir neuropsichiatriniais susirgimais sergančius pacientus.

Nuo 2016 metų autoriams pristatantiems įdomių klinikinių atvejų aprašymus padidintas leidžiamas žodžių skaičius iki 2000, literatūros sąrašas iki 20 šaltinių. Taip pat leidžiama pateikti iki 2-jų paveikslėlių ir/arba lentelių.

Priimami tiek anglų tiek lietuvių kalbomis parengti straipsniai, tačiau pirmenybe bus teikiama anglų kalba parašytiems straipsniams. Visi žurnalo straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių ir nepriklausomų ekspertų. Daugiau informacijos apie reikalavimus publikacijoms rasite svetainėje prie informacijos autoriams. Rankraščius prašome siųsti elektroniniu paštu, adresu aurelija@ktl.mii.lt.

Žurnalas Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija yra oficialus Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos (LBPD) recenzuojamas atviros prieigos leidinys, remiamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto.