Neuromokslų aktualijos: naujosios elgesio priklausomybės“

Gegužės 3 d. tradiciškai Palangoje vyko LSMU Neuromokslų instituto (NI) Elgesiomedicinos (EM) laboratorijos ir Palangos klinikos kartu su Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD) organizuota XVIII metinė mokslinė praktinė konferencija „Neuromokslų aktualijos: naujosios elgesio priklausomybės“. Įprastos priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, tabako, azartinių lošimų žinomos ir daugumos atpažįstamos. Tačiau laikui bėgant, atsiranda vis naujų priklausomybių, viena iš jų – naudojimosi internetu priklausomybė. Internetas yra neatsiejama šių laikų modernaus gyvenimo dalis, o jo naudojimas tendencingai didėja. Padidėjus interneto naudojimui, kartu didėja ir probleminio interneto naudojimo (PIN) mastas. PIN gali apimti daugelį internetinės veiklos sričių: kompiuteriniai žaidimai, azartiniai lošimai, tiesioginis vaizdo transliavimas (angl. streaming), įvairaus pobūdžio skelbimų publikavimas, pornografijos žiūrėjimas ir įsitraukimas į socialinių tinklų veiklą. Minėtos veiklos yra siejamos su asmens kasdienio funkcionavimo sutrikdymu ir įvairiais psichikos sveikatos sutrikimais. Priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų yra pirmasis su PIN susijęs elgesio sutrikimas, įtrauktas į Pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintą 11-ąją tarptautinę ligų klasifikaciją. Siekiant nustatyti įvairių skirtingų PIN formų vietą psichiatrijos taksonomijoje, reikalingas geresnis jų psichopatologijos suvokimas. Šiam tikslui ir buvo skirta šiuometė LSMU NI Elgesio medicinos laboratorijos ir Palangos klinikos kartu su Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD) organizuota XVIII metinė mokslinė praktinė konferencija „Neuromokslų aktualijos: naujosios elgesio priklausomybės“. Konferenciją sudarė dvi mokslinės sesijos ir atvejo analizė (supervizija). Gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino LSMU NI direktorius prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas. Konferenciją pradėjo doc. dr. Vesta Steiblienė (LSMU NI EML, LBPD), pristatydama elgesio priklausomybių apžvalgą ir keldama klausimą „Kur esame šiandien? “Pirmąją sesiją, kuriai vadovavo prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas (LSMU NI), gyd. psichiatras Edgaras Diržius (LSMU) ir dr. Julius Burkauskas (LSMU NI, LBPD), pradėjo kviestinė lektorė Hertfordšyro universiteto Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos fondo valdybos Specializuotos obsesinio kompulsinio ir susijusių sutrikimų tarnybos psichiatrė konsultantė ir vadovė profesorė Naomi Anne Fineberg. Savo pranešime „Probleminis interneto naudojimas“ lektorė apžvelgė naujausias PIN koncepcijas pagal fenomenologiją, komorbidiškumą, neuropsichologinius modelius ir žymenis, smegenų pokyčius, kainą ir naštą visuomenei bei intervencijas; supažindino su vykdoma Europos Sąjungos COST veikla „Europos probleminio interneto naudojimo tinklas“ bei išskyrė svarbiausias ateities mokslinių tyrimų kryptis ir galimą gydymo poveikį. Konferenciją tęsė ir apie PIN ir pokyčius, vykstančius smegenyse, kalbėjo VU neuromokslininkė dr. Inga Girškova-Bulanova. Pranešime „Probleminis interneto naudojimas: ką rodo elektroencefalografiniai markeriai?“ mokslininkė pristatė mokslinių darbų, kuriuose buvo naudojamas būtent elektroencefalografijos (EEG) metodas, apžvalgą. Lektorė kėlė hipotezę apie galimybę naudoti EEG žymenis – kaip nesudėtingą priemonę PIN vertinti. VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto prof. dr. Roma Jusienė pritarė anksčiau kalbėjusių lektorių mintims ir taip pat pabrėžė, kaip svarbu kuo anksčiau pradėti tyrinėti, nustatyti ankstyvuosius rizikos veiksnius, kai internetas tampa problema. Daug tyrimų apie probleminį interneto naudojimą atliekama su suaugusiaisiais, paaugliais, bet nedaug – su mažamečiais, o tėvai šiais laikais labai anksti vaikams įduoda į rankas išmaniuosius telefonus. Prof. dr. Roma Jusienė savo pranešime pristatė Lietuvos mokslo tarybos remiamo projekto „Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiai su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane“ apie mokyklinio amžiaus vaikų kompulsyvų naudojimąsi internetu preliminarius rezultatus. „Mūsų smegenys prisitaiko prie blaškos, tačiau mes prarandame gebėjimą ilgiau išlaikyti dėmesį vienoje vietoje“ – savo pranešimą pradėjo gydytojas psichiatras-psichoterapeutas Mindaugas Jasulaitis (VšĮ „Psichikos sveikatos institutas“ ir UAB „Romuvos klinika“, LBPD). Jame apžvelgė įvairiose šalyse atliktus tyrimus, kurių metu buvo tirtas skaitmeninių įrenginių poveikis vaikų ir suaugusiųjų sveikatai, bei pristatė tyrėjų pateiktas saugesnio jų vartojimo gaires. Po pirmosios konferencijos dalies vyko atvejo analizė (supervizija) „Elgesio priklausomybių gydymas klinikoje – naujos terapinio darbo su pacientais perspektyvos“, kuriai vadovavo dr. Davis’as N. Mpavaenda (Hertfordšyro universitetas, Jungtinė Karalystė). Antrojoje konferencijos mokslinėje sesijoje „Terapijos efektyvumo vertinimas ir instrumentai“, kuriai vadovavo habil. dr. Julija Brožaitienė (LSMU NI) ir dr. Vesta Steiblienė (LSMU NI, LBPD), pranešimus pristatė LSMU NI EM laboratorijos mokslininkai ir doktorantai. Dr. Julius Burkauskas pristatė pranešimą „Alkoholio vartojimo sutrikimų nustatymo testo adaptacija“, dokt. Vilma Liaugaudaitė – „Probleminio interneto nau-dojimo ir suicidinio elgesio sąsajos: literatūros apžvalga“; dr. Aurelija Podlipskytė – „Pitsburgo miego kokybės klausimyno adaptacija sergantiems išemine širdies liga“; dokt. Miglė Kaminskaitė – „Genetiniai alkoholio priklausomybės žymenys“; dr. Audrius Alonderis – „Sergančiųjų išemine širdies liga mieguistumo dienos metu vertinimas Epworth’o mieguistumo skale“; dr. Alicja Juškienė – „D tipo asmenybė ir subjektyvus miego vertinimas pacientams su ir be obstrukcinės miego apnėjos“; dr. Nijolė Kažukauskienė – „Gyvenimo kokybės vertinimas reabilitacijoje“ ir dr. Laima Sapežinskienė – „Psichoterapijos vertinimas: Efektyvumas, naudingumas ir paciento progresas: literatūros apžvalga“. Antrąją konferencijos dieną vyko meno ir grupinė terapija – patyrimų terapijos sesijos, skirtos konferencijos dalyviams ir kitiems specialistams, norintiems susipažinti su LSMU NI Palangos klinikos Streso ligų skyriaus psichoterapinės programos kultūra ir vertybėmis. Jų metu dalyviai galėjo susipažinti su detalesne informacija apie dienos stacionarą, išgerti kavos ir padiskutuoti apie psichoterapinės pagalbos trūkumus ir privalumus.

Informaciją parengė LSMU NI jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Martinaitienė

prof.-NA-Fineberg

akimirkos-iš-konferencijos

Nuotraukos R. Sapežinsko

publikuota iš http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/17700/2019_av18--8pslweb.pdf